AplikacijaFinansijsko knjigovodstvo

  • bruto bilans, zaključni list, bilans stanja i uspeha
  • knjiženje i evidencija promena u različitim valutama
  • vođenje neograničenog broja analitika (komitenti, organizacione jedinice, radnici itd.)
  • zbirni pregledi klasa, grupa, sintetike i subsintetike
  • zatvaranje stavki, sporna potraživanja i dugovanja
  • obračun kamata na sporna potraživanja i dugovanja
  • eksport naloga finansijskog knjigovodstva u formatu koji zahteva Poreska uprava