AplikacijaRobno i materijalno knjigovodstvo

 • kartice i dnevnici robnog knjigovodstva
 • lager liste po jednom ili više magacina
 • vođenje kartica istog artikla sa različitim jedinicama mere u različitim magacinima
 • automatske nivelacije cena u karticama jednog ili više magacina
 • kartice artikala po komitentima
 • formiranje proizvodnog broja različitih cenovnika artikala i usluga u različitim valutama
 • evidencija cenovnika dobavljača
 • ulazne kalkulacije sa zavisnim troškovima nabavke robe
 • prenosne dostavnice sa kalkulacijom cena
 • mogućnost razdvajanja količina robe po proizvodnim osobinama (boja, veličina ...)
 • hijerarhijsko grupisanje artikala i usluga po proizvodnim kriterijumima uz preglede po grupama
 • definisanje poreskih tarifa po datumima promena i područjima na kojima se primenjuju
 • izveštaji o prometu robe po kupcima i artiklima
 • knjiga evidencije prometa i usluga (KEPU)
 • automatsko knjiženje dokumenata u glavnu knjigu
 • količinski i finansijski izveštaji o utrošku materijala po mestima troška