AplikacijaOsnovna sredstva

  • evidencija datuma nabavke, aktiviranja i otpisa svakog osnovnog sredstva
  • evidencija po inventarskim brojevima, zaduženim licima, organizacionim jedinicama itd
  • obračun amortizacije i revalorizacije u bilo kom trenutku tokom godine
  • evidencija isknjizenih sredstava
  • rekapitulacije po amortizacionim grupama i kontima
  • mogućnost uvećanja i umanjenja vrednosti osnovnih sredstava
  • evidencija popisnih lista