AplikacijaMultilateralne kompenzacije

  • evidencija međusobnih dugovanja i potraživanja između komitenata (uz mogućnost uvoza podataka iz datoteke)
  • formiranje svih mogućih lanaca multilateralnih kompenzacija na osnovu unetih dugovanja/potraživanja
  • automatsko formiranje multilateralne kompenzacije izabranog lanca uz mogućnost štampe potrebnih dokumenata
  • sprovođenje kompenzacija