AplikacijaFinansijska operativa

 • evidencija poreza na dodatu vrednost (PDV)
 • pregled PDV-a
 • automatsko popunjavanje obrasca PPPDV, evidencije primljenih i izdatih računa
 • izvodi žiro računa
 • knjige ulaznih i izlaznih faktura i profaktura
 • blagajničko poslovanje u različitim valutama sa evidencijom po sredstvima plaćanja
 • automatsko knjiženje ulaznih i izlaznih faktura, izvoda i blagajne u glavnu knjigu
 • kartice i zbirni pregledi stanja kupaca i dobavljača
 • zatvaranje zaduženja i uplata u različitim valutama
 • pregled dospeća ulaznih i izlaznih faktura sa štampanjem virmana
 • evidencija spornih potraživanja i dugovanja
 • knjiga troškova i prihoda po organizacionim jedinicama i vrstama troškova i prihoda
 • evidencija troškova i prihoda po proizvodnim analitikama (org. jedinice, radnici itd..)
 • grafikoni prihoda i rashoda u određenom periodu
 • obračun kamata na sporna i zakasnela dugovanja i potraživanja
 • štampanje proizvoljnih virmana
 • eksport pdv evidencije u formatu koji zahteva Poreska uprava